Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Grafika dotycząca Międzynarodowego Dnia Teatru

27 Marca - Międzynarodowy Dzień Teatru

Z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru wszystkim twórcom i miłośnikom teatru, aktorom i wszystkim którzy w jakikolwiek sposób są związani z teatrem życzymy wielu nowych pomysłów, wytrwałości w trudnej pracy, owocnych spektakli i wspaniałej publiczności.

Korzystając z okazji chcemy serdecznie zaprosić klasy V, VI, VII Szkół Podstawowych oraz grupy teatralne z gminy Gródek nad Dunajcem do wzięcia udziału w I Gminnym Przeglądzie Współczesnej Interpretacji Teatralnej.

I Gminny Przegląd Współczesnej Interpretacji Teatralnej

Zapraszamy klasy V, VI, VII Szkół Podstawowych oraz grupy teatralne z gminy Gródek nad Dunajcem do wzięcia udziału w I Gminnym Przeglądzie Współczesnej Interpretacji Teatralnej!!!

Regulamin:

Cele:
 1. Pobudzanie kreatywnej postawy wykonawców w procesie zdobywania umiejętności ekspresji myśli i uczuć.
 2. Zachęcanie uczestników do projektowania programu teatralnego i promocji własnych przedstawień scenicznych.
 3. Szerzenie kultury żywego słowa oraz doskonalenie umiejętności obserwacji, świadomego odbioru i oceny przedstawień scenicznych.
 4. Zaprezentowanie dorobku artystycznego w postaci krótkich form teatralnych uczestników konkursu,
 5. Promocja wśród młodzieży klasyki polskiej literatury, promocja akcji Narodowe Czytanie.
Zasięg i adresaci:

Przegląd ma zasięg gminny i ma charakter konkursu cyklicznego. Do udziału w nim zapraszamy młodzież klas V, VI, VII Szkół Podstawowych i grupy teatralne z gminy Gródek nad Dunajcem.

Nagroda:

W Gminnym Przeglądzie Współczesnej Interpretacji Teatralnej nagrodami głównymi są nagrody pieniężne przeznaczone dla zwycięskich klas lub grup teatralnych z gminy Gródek nad Dunajcem.

 • I miejsce; 500 zł
 • II miejsce; 300 zł
 • III miejsce; 200 zł

Każda grupa biorąca udział w I Gminnym Przeglądzie Współczesnej Interpretacji Teatralnej otrzyma dyplom.

Repertuar:

Dowolny fragment utworu wybrany z „Ballad i Romansów” Adama Mickiewicza.

Kryteria oceny:
 • dobór repertuaru (prawdziwość wypowiedzi, oryginalność, wartość artystyczna);
 • warsztat aktorski (interpretacja tekstu, poprawność wymowy i intonacji, ruch sceniczny, ogólny wyraz artystyczny);
 • budowanie sytuacji scenicznej oraz wykorzystanie ruchu i przestrzeni;
 • ciekawe pomysły inscenizacyjne, współczesne spojrzenie na utwór przedstawiany; szukanie nowych, oryginalnych form wyrazu artystycznego.
Założenia:

Przedmiotem konkursu jest stworzenie krótkiej formy teatralnej w postaci przedstawienia teatralnego o tematyce związanej z utworami „Ballady i Romanse” Adama Mickiewicza.

Wymagania:
 1. Czas trwania prezentacji: do 30 minut.

Nagranie może składać się ze scenek zmontowanych w programie komputerowym. Powinno ono jednak być tak przygotowane, aby można było odtworzyć to przedstawienie na żywo.

Sprawy organizacyjne:
 1. Przegląd w tym roku ze względu na sytuację epidemiologiczną ma charakter jednoetapowy i jest on przeprowadzony w formie on-line.
 2. Konkurs polega na dostarczeniu nagrania własnej współczesnej interpretacji teatralnej jednego z utworów (lub jego fragmentu) „Ballad i Romansów” Adama Mickiewicza. Nagranie nie może przekroczyć 30 minut. Z nadesłanych zapisów przedstawienia zostaną wybrane 3 interpretacje, które otrzymają jedną z głównych nagród.
 3. Wygrane zespoły zostaną zaproszone do uroczystego wręczenia nagród połączonego z zaprezentowaniem interpretacji przez uczestników. O terminie uroczystego zakończenia Przeglądu Teatralnego uczestnicy zostaną poinformowani telefonicznie. Jeżeli sytuacja epidemiologiczna wpłynie na zmianę formy wręczenia nagród, zwycięzcy zostaną poinformowani telefonicznie.
 4. Warunkiem uczestnictwa w Przeglądzie jest dostarczenie dokładnie i czytelnie wypełnionej karty zgłoszenia oraz zapisu przedstawienia na jednym z nośników: DVD, DVIX, CD lub pendrive na adres Gminna Biblioteka Publiczna w Gródku nad Dunajcem Filia w Rożnowie; Rożnów 638 lub na adres Gminnego Ośrodka Kultury w Gródku nad Dunajcem 28.
 5. Nośnik z zarejestrowanym przedstawieniem należy zaopatrzyć w opis zawierający: nazwę zespołu, tytuł przedstawienia, adres korespondencyjny, numer telefonu, adres e-mail.
  • Karty zgłoszeń oraz zapis przedstawienia należy dostarczyć na adres Gminna Biblioteka Publiczna Filia w Rożnowie; Rożnów 638 lub Gminny Ośrodek Kultury w Gródku nad Dunajcem w godzinach pracy powyższych instytucji do dnia 09.05.2022 (włącznie).
 6. Wyniki, termin i miejsce prezentacji wygranych zespołów podane zostaną na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Kultury (GOK) w Gródku nad Dunajcem oraz na facebooku GOK i Gminnej Biblioteki Publicznej Filii w Rożnowie do dnia 20.05.2022.
 7. Podsumowanie Przeglądu połączone z wręczeniem nagród będzie miało miejsce w Auli Wiejskiego Domu Kultury w Rożnowie; Rożnów 638. O terminie zwycięzcy zostaną poinformowani telefonicznie.
 8. Organizator zapewnia salę widowiskową z podwyższoną sceną, kurtynę, sprzęt nagłaśniający, reflektory, możliwość użyczenia stołów i krzeseł. Przewidywaną oprawę muzyczną spektaklu należy nagrać na pamięć zewnętrzną w formacie mp3 (cała ścieżka dźwiękowa powinna być nagrana na jednym nośniku).
 9. Organizator zastrzega sobie prawo do filmowania i fotografowania spektakli konkursowych, a powstały materiał będzie wyłączną własnością organizatora.
 10. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na wykorzystanie nadesłanych prac konkursowych w akcji Narodowe Czytanie i upublicznienie ich na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Kultury w Gródku nad Dunajcem i portalach społecznościowych GOK Gródek nad Dunajcem i Gminna Biblioteka Publiczna Filia w Rożnowie oraz na kanale Youtube Gminnej Biblioteki Publicznej Filii w Rożnowie i Gminnego Ośrodka Kultury w Gródku nad Dunajcem.
 11. Nadesłanie karty zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu.
Postanowienia końcowe:
 1. Postanowienia niniejszego regulaminu są wyłączną podstawą prowadzenia konkursu, a ich wykładnia i interpretacja należy do organizatora.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad konkursu i treści regulaminu.
 3. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania konkursu w każdym czasie.
 4. Przyjazd zespołów na koncert finałowy odbywa się na koszt własny.
 5. Zespoły powinny mieć odpowiednią liczbę opiekunów, gwarantujących porządek
  i bezpieczeństwo uczestników.
 6. Nadesłanie karty zgłoszenia jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu konkursu.

Organizatorzy:

 • Gminna Biblioteka Publiczna w Gródku nad Dunajcem Filia w Rożnowie
 • Gminny Ośrodek Kultury w Gródku nad Dunajcem

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2022-03-23 14:00:18przez:
Opublikowano:2022-03-27 00:00:00przez: Małgorzata Karbownik
Podmiot udostępniający: Gminny Ośrodek Kultury w Gródku nad Dunajcem
Odwiedziny:338

Rejestr zmian

 • Brak wpisów.

Kontakt

Gminny Ośrodek Kultury w Gródku nad Dunajcem

GOK w Gródku nad Dunajcem
Gródek nad Dunajcem 28

33-318 Gródek nad Dunajcem

telefon: +48 18 440 15 27

Godziny urzędowania :

poniedziałek - piątek : 7:30 - 15:30